The trade4trade logo symbolizing global trade

Giao dịch Chỉ số

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
A T4trade icon with green color
Monitor Presenting Real-time Data for Informed Financial Decision-Making.
Green Cycle Symbolizing Continuous Growth and Momentum in the Dynamic Financial Markets.

Giao dịch trên toàn cầu

Giao dịch CFD trên các chỉ số giao ngay toàn cầu như Aussie 200 hoặc DAX của Đức với T4Trade và tận hưởng ký quỹ thấp và biến động cao một cách tiết kiệm và hiệu quả hơn. Thay vì giao dịch cổ phiếu riêng lẻ, hãy theo dõi hiệu suất của một nhóm chứng khoán thông qua một chỉ số và mở các vị thế trên một số cổ phiếu cùng một lúc. Đa dạng hóa mức độ tiếp xúc của bạn và lường trước những biến động không thể đoán trước do tin tức kinh tế gây ra.

A green arrow and coin beside another green arrow and coin.
Red and White Bullseye with Dual Arrows Hitting the Center, Symbolizing Accurate and Successful Aiming.

Giờ giao dịch linh hoạt và khả năng mua hoặc bán chỉ là một vài trong số những lý do mà các nhà giao dịch chọn giao dịch CFD trên Chỉ số. T4Giao dịch cố gắng cung cấp cho tất cả khách hàng các điều kiện giao dịch cạnh tranh và tạo điều kiện cho trải nghiệm giao dịch liền mạch. Với một loạt các chỉ số phổ biến nhất, cả nhà giao dịch mới bắt đầu và chuyên nghiệp đều có thể chọn những cổ phiếu thể hiện tốt nhất mục tiêu và chiến lược giao dịch của họ.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư

Tại sao nên giao dịch chỉ số?

Chỉ số là một cách lý tưởng để giao dịch một nhóm cổ phiếu và đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn trên các lĩnh vực khác nhau. Đây là một cách thuận tiện để giao dịch CFD trên các chỉ số và khám phá nhiều cơ hội cùng một lúc mà không cần phải giao dịch CFD trên từng cổ phiếu riêng lẻ. Bằng cách giao dịch CFD trên một chỉ số, bạn giao dịch cổ phiếu của một số công ty và đa dạng hóa mức độ tiếp xúc của mình. Bạn cũng có thể giao dịch trên thị trường thế giới vì bạn có thể truy cập các chỉ số từ khắp nơi trên thế giới như FTSE 100, Úc 200 hoặc DAX của Đức.

Tính khả dụng của thông tin

Có rất nhiều thông tin về các chỉ số để làm quen với bản thân và tự tin giao dịch.

Chỉ số chứng khoán phản ánh tâm lý thị trường

Chỉ số chứng khoán là một cách tốt để đo lường hiệu suất thị trường và tâm lý thị trường.

Thị trường toàn cầu

Với các chỉ số, bạn có thể tiếp cận thị trường toàn cầu và hưởng lợi từ nhiều cơ hội.

Độ biến động cao

Giao dịch chỉ số cho phép biến động cao hơn so với các công cụ tài chính khác.

White Folder Symbolizing Accessible and Organized Data for Informed Decision-Making.

Tính khả dụng của thông tin

Có rất nhiều thông tin về các chỉ số để làm quen với bản thân và tự tin giao dịch.

Purple Cycle: Stock Indices Revolving, Reflecting the Dynamic Sentiment and Trends in the Market.

Chỉ số chứng khoán phản ánh tâm lý thị trường

Chỉ số chứng khoán là một cách tốt để đo lường hiệu suất thị trường và tâm lý thị trường.

Thị trường toàn cầu

Với các chỉ số, bạn có thể tiếp cận thị trường toàn cầu và hưởng lợi từ nhiều cơ hội.

Blue Symbol with a White Tick at the Center, Signifying Vigorous and Dynamic Market Conditions.

Độ biến động cao

Giao dịch chỉ số cho phép biến động cao hơn so với các công cụ tài chính khác.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
Phí qua đêm (Swaps)
Lưu ý quan trọng:Giá trị phí qua đêm phụ thuộc chủ yếu vào mức lãi suất và hoa hồng của Công ty để chuyển một vị thế mở vào nửa đêm. phí qua đêm được tự động chuyển đổi sang đồng tiền cơ sở của tài khoản giao dịch của khách hàng. Công ty có quyền sửa đổi các giá trị phí qua đêm của một khách hàng cụ thể trong trường hợp nghi ngờ lạm dụng giao dịch. Hoạt động được thực hiện ở 23,59 (giờ máy chủ) và có thể mất vài phút.
Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
A golden cube adorned with dollar signs, symbolizing wealth and prosperity.

Forex

Gold Bars Icon: Symbolizing Wealth and Prosperity with Stacked Bars of Precious Metal

Kim loại

Briefcase icon on black background.

Chỉ số

Golden Diamond: A Symbol of Precious Trading Commodities, Radiating Opulence and Wealth in the Financial Realm.

Hàng hoá

button with lightning bolt symbol for instant access to powerful functions.

Hợp đồng tương lai

Golden financial diagram with an arrow Ascending, Signifying Upward Growth and Prosperity

Cổ phiếu

A golden cube adorned with dollar signs, symbolizing wealth and prosperity.

Forex

Gold Bars Icon: Symbolizing Wealth and Prosperity with Stacked Bars of Precious Metal

Kim loại

Briefcase icon on black background.

Chỉ số

Golden Diamond: A Symbol of Precious Trading Commodities, Radiating Opulence and Wealth in the Financial Realm.

Hàng hoá

button with lightning bolt symbol for instant access to powerful functions.

Hợp đồng tương lai

Golden financial diagram with an arrow Ascending, Signifying Upward Growth and Prosperity

Cổ phiếu

Youtube Icon on T4Trade Site: Connect, Share, and Explore Financial Insights with our Social Media Presence.
T4Trade Live TV

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.