The trade4trade logo symbolizing global trade

MT4

MT4 on Monitor with Cubes and Socks
T4Trade Logo on a Black Background: A Striking Emblem of Financial Excellence and Trading Precision
Blue circle on black background
a red cycle with black background
Blue Cycle on Black: A Symbol of Endless Motion
A laptop displaying the Windows operating system on its screen.

Windows

White laptop with blue apple logo

macOS

Icon Representing Apple the MetaTrader 4.

iPhone / iPad

Seamlessly Access and Manage Forex Markets with the Power of Mobile Trading on Android.

Android

Giao dịch với Nền tảng MT4 phổ biến nhất

Nền tảng giao dịch phổ biến nhất trong ngành, nền tảng giao dịch MetaTrader 4, còn được gọi là MT4, là nền tảng đáng tin cậy nhất mà một nhà giao dịch có thể sử dụng. Dễ sử dụng, với các công cụ biểu đồ tiên tiến và tin tức phát trực tuyến, MT4 cung cấp một cách tuyệt vời để tiếp cận thị trường thành công. Nó có sẵn trên nhiều thiết bị và tương thích với Windows, macOS, Android và bất kỳ trình duyệt internet nào.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư

MetaTrader 4 for Windows

MetaTrader 4 cung cấp một loạt các công cụ và tính năng để giúp bạn thực hiện phân tích và tùy chỉnh trải nghiệm giao dịch của mình. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ này để giúp bạn xây dựng các thuật toán giao dịch có thể tự động hóa giao dịch của bạn. Giao dịch hơn 300 công cụ tài chính trong CFD Ngoại hối, kim loại, hợp đồng tương lai, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa từ máy tính để bàn của bạn với MetaTrader 4.

MT4 được hỗ trợ bởi

Green Tick: Symbol of Approval, Success, and Positive Outcome.

Windows

Green Tick: Symbol of Approval, Success, and Positive Outcome.

macOS

Green Tick: Symbol of Approval, Success, and Positive Outcome.

Android

Green Tick: Symbol of Approval, Success, and Positive Outcome.

và bất kỳ trình duyệt internet nào

A laptop displaying the Windows operating system on its screen.

Các Tính Năng của MT4 Windows

Cách đăng nhập vào MT4 Windows

A blue and gray sphere with a speech bubble, representing communication and interaction.

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp

User guide for MT4 Windows, featuring step-by-step instructions for trading on the platform

Hướng dẫn sử dụng MT4 Windows

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi tải xuống nền tảng, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng MT4 dành cho Windows của chúng tôi.

Tại sao nên giao dịch trên MetaTrader 4 với T4Trade?

MetaTrader 4 chắc chắn là nền tảng giao dịch phổ biến nhất thế giới do khả năng sử dụng dễ dàng và môi trường giàu tính năng của nền tảng.

Nền tảng MetaTrader 4 của T4Trade được thiết kế để đưa giao dịch của bạn lên một tầm cao mới vì bạn có thể tận hưởng đòn bẩy linh hoạt, lựa chọn giữa các loại tài khoản khác nhau và hưởng lợi từ các điều kiện giao dịch tuyệt vời và giao dịch di động.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư
Top cryptocurrency trading apps for Android - user-friendly interface, real-time data, secure transactions

MetaTrader 4 Advanced for Windows

Nền tảng MetaTrader 4 Advanced của T4Trade được trang bị terminal front-end và chức năng báo cáo văn phòng hỗ trợ và cung cấp quyền truy cập vào các tính năng giao dịch mới nhất của ngành như các chiến lược tự động được phép và khả năng tích hợp để sử dụng EA (Chuyên gia tư vấn).

Nền tảng này kết hợp hoàn hảo với bất kỳ tài khoản giao dịch nào của chúng tôi để cung cấp các công cụ thiết yếu bạn cần để phân tích thị trường và nâng cao chiến lược giao dịch của mình.

A laptop displaying the Windows operating system on its screen.

Các Tính Năng Nâng Cao của MT4

Cách đăng nhập vào MT4 Advanced cho Windows

A blue and gray sphere with a speech bubble, representing communication and interaction.

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để biết thêm thông tin về nền tảng MT4 dành cho Windows..

M4 Advanced user guide: A comprehensive manual providing instructions and information for using the M4 Advanced device.

User guide for MT4 Advanced

Đọc hướng dẫn sử dụng về cách tải xuống, cài đặt và sử dụng nền tảng MT4 cho Windows. Tải xuống Hướng dẫn sử dụng MT4 Nâng cao

Start today. Discover CFD trading on 300+ instruments with superb conditions.

Youtube Icon on T4Trade Site: Connect, Share, and Explore Financial Insights with our Social Media Presence.
T4Trade Live TV

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.