The trade4trade logo symbolizing global trade

Nền tảng giao dịch MetaTrader 4

Forex trading on tablet: A person using a tablet to trade forex, monitoring charts and making transactions.
T4Trade Logo on a Black Background: A Striking Emblem of Financial Excellence and Trading Precision
Blue circle on black background
a red cycle with black background
Blue Cycle on Black: A Symbol of Endless Motion
A laptop displaying the Windows operating system on its screen.

Windows

White laptop with blue apple logo

macOS

Icon Representing Apple the MetaTrader 4.

iPhone / iPad

Seamlessly Access and Manage Forex Markets with the Power of Mobile Trading on Android.

Android

MetaTrader 4
cho iPhone/iPad

Tải xuống nền tảng giao dịch hàng đầu trong ngành trên thiết bị iOS của bạn và truy cập tài khoản của bạn mọi lúc, mọi nơi. Mở và đóng các vị thế trên hàng ngàn thị trường một cách dễ dàng, đặt cảnh báo giá để bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch và theo dõi các giao dịch của mình mọi lúc mọi nơi.

Mọi giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.

Tất cả các giao dịch đều
mang tính chất rủi ro, có thể khiến bạn mất hết số tiền đầu tư

Tại sao nên giao dịch với MT4trade's MT4 cho iPhone / iPad?

Với nền tảng giao dịch MT4 của T4Trade dành cho iOS, bạn có thể truy cập tài khoản của mình trên iPhone với cùng thông tin đăng nhập mà bạn sử dụng để truy cập tài khoản của mình trên máy tính cá nhân hoặc máy Mac. Các tính năng bao gồm ứng dụng gốc 100% iPhone, chức năng tài khoản MT4 đầy đủ, cũng như lịch sử giao dịch.

Tải MetaTrader 4 cho iPhone/iPad iOS

Giao dịch Forex khi đang di chuyển thông qua MetaTrader 4, nền tảng chức năng nhất cho các thiết bị iOS. khi đang di chuyển thông qua MetaTrader 4, nền tảng chức năng nhất cho các thiết bị iOS. Đặt lệnh, cập nhật tỷ giá thị trường và truy cập vào biểu đồ ngoại hối với nguồn cấp tin tức thời gian thực và các tính năng bổ sung để giúp giao dịch của bạn thuận tiện hơn.

Giao dịch mọi lúc mọi nơi

trading apps designed specifically for Iphone devices, highlighting the best options available
trading apps designed specifically for Iphone devices, highlighting the best options available

MT4 được hỗ trợ bởi

Green Tick: Symbol of Approval, Success, and Positive Outcome.

Windows

Green Tick: Symbol of Approval, Success, and Positive Outcome.

macOS

Green Tick: Symbol of Approval, Success, and Positive Outcome.

iPhone / iPad

Green Tick: Symbol of Approval, Success, and Positive Outcome.

Android

Green Tick: Symbol of Approval, Success, and Positive Outcome.

và bất kỳ trình duyệt internet nào

Icon Representing Apple the MetaTrader 4.

MT4 cho iPhone/iPad - Tính năng

Cách đăng nhập mt4 cho iOS

A blue and gray sphere with a speech bubble, representing communication and interaction.

Visit our FAQ page for more information on the MT4 platform for iOS

A comprehensive manual providing instructions and tips for using the M4 iOS app efficiently

Hướng dẫn sử dụng MT4 iOS

Read the Đọc hướng dẫn sử dụng về cách tải xuống, cài đặt và sử dụng nền tảng MT4 cho iOS

Start today. Discover CFD trading on 300+ instruments with superb conditions.

Youtube Icon on T4Trade Site: Connect, Share, and Explore Financial Insights with our Social Media Presence.
T4Trade Live TV

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.

Thank you for visiting T4Trade

This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.

Please click below if you wish to continue to T4Trade anyway.